Bli medlem?

Medlemssidorna är under konstruktion och kommer inom kort att fyllas på. Klicka på länken nedan för att se introduktionsvideo och ta del av förmånen att bli medlem.

Se introduktionsvideo och skapa ett medlemskonto

Attention: open in a new window. PDF | Print |

Familiefotografier

Text och bild Fröydi Lazlo

Utdrag fra den påbegynte boken ”Snapshots”

Jeg har siden sommern 08 arbeidet med en utforskning av fotografiets rolle i ulike familier. Familiene du möter i mine tekster er fiktive, men berettelsene kan også ha element av sanne historier, omskrevne eller sammensatte. Ulike mennesker rundt meg har bidratt med sine berettelser, noe de har opplevd selv eller hört fra andre.

     Dobbeltportrett
    Kalenderkampen
    lille Lukas
    Det er mine minner
    Tagget

Hvorfor fotografi?
Jeg har arbeidet kunstnerisk med fotografiet som uttrykksmiddel, og også samlet på ulike typer fotografier og funnet nye kontekster for disse. Familiefotografiet interesserer meg spesielt. Hvilke historier er det bildet viser meg, og er disse de samme historiene som fotografen/de fotograferte önsket å berette? Hvor fri er jeg til å gjöre mine egne tolkninger av fotografiets historie og kontekst? Finnes det områder hvor jeg bryter noen form for kontrakt eller overenskommelse når jeg omtolker for eksempel et familiefoto?
 
Fotografiet som medie er en påvirkende kraft på mange plan i vårt samfunn. Egne maktstrukturer skapes rundt ulike fotografiske konvensjoner og tradisjoner, og disse påvirker vårt sett å se virkeligheten. Kanskje handler det om å skape visjoner for oss, fortelle oss hva vi skal lengte etter. Men, fotografiet kan også avslöre saker vi ikke önsker å vite om oss selv eller andre, vekke avsky og skape konflikter. Så også i de scenarier jeg gjennom mine tekster har gitt form til.
 
Om tekstene i projektet “Snapshots”
 

Jeg har forsökt å holde de ulike scenariene korte og ganske nöytrale, og sökt en korrespondens med “snapshotet”, öyeblikksbildet. Selv om hvert öyeblikksbilde kan virke tilfeldig dannes en helhet og forståelse for et uttrykksset ved at man ser flere bilder sammen. Et språks konturer stiger fram. Alle personene i historiene befinner seg også i samme miljö, et forstadsområde utenfor Oslo. Visse av historiene berörer hverandre, andre eksisterer side ved side. Dette er et grep for å löfte leseren opp over karakterenes individuelle horisonter, gjöre det lettere å ta til seg deres individuelle berettelser som mer allmenne eksempler.

I den engelske teksten

Theory and history of the family photograph

Kan du lese mere om bakgrunnen for valget av familieportretter som tema

<< Tillbaka

Remember Me