Bli medlem?

Medlemssidorna är under konstruktion och kommer inom kort att fyllas på. Klicka på länken nedan för att se introduktionsvideo och ta del av förmånen att bli medlem.

Se introduktionsvideo och skapa ett medlemskonto

Utgivningsprofil Förlaget 284

Forlaget 284 skal vaere kunstnersdrevet, og i alle avtaler og samarbeid beakte de frie
kulturutöverenes interesser. Vår profil er å skape en plattform for eksperimentell og
nyskapende kunst mellom ord og bilde, både i trykket form og på andre sett.

Mellom ord og bilde, idé og grafisk form. Forlaget som eksperimentell plattform.

Forlagsbransjen er i omvandling. Hva et forlag eller en utgivelse av et materiale kan vaere er et mer åpent spörsmål enn för. Felles for all utgivelse av materiale er behovet hos produsenten for å bli sett, hört og tatt på allvår, for forlaget å velge visse röster fra et stort myller å forsterke. Til sammen blir de valgte röstene en diskusjon hvor alle ikke behöver å vaere enige, men hvor man i alle fall har en sorts overenskommelse om viktigheten av å diskutere visse tema. Forlaget 284 önsker å by inn til et uformelt nettverk, eller kanskje en fest i hagen med kulörte lykter og plukkbuffé. Her håper vi at gode samtaler kan komme til stand, og at vi også blir påvirkede og påvirker andre til å aktivt ta del i og forme vår samtid. På vår fest kommer vi dessuten til å drive ikke kapitalistisk propaganda, og å forsöke å utforme vår virksomhet i ”Open Source” ånd.


Derfor prioriterer vi (ikke nödvendigvis i rangordning):

Nyskapende, kreativt projekt som kan inspirere til nye tankemåter så vel estetisk som
idémessig

Kunstverk hvor billed og tekstdel er integrert til et eget uttrykk

Samarbeidsprojekter mellom flere ulike kunstnersgrupper

Samarbeidsprojekter og oversettelser mellom ulike språk, såvel tale og skriftspråk som
billedspråk

Kommentarer
Vi anser ikke at nyskapende alltid betyr nytt. Gammelt materiale i nytt sammenheng kan få nyskapende konsekvenser, så både eldre projekter i ny tapning og nye arbeider med utgangspunkt i historisk materiale er velkomment.

Kunstnere med ferdig materiale kan gi ut hos 284 som alternativ til å gi ut på eget forlag.
For denne typen utgivelse er det meritterende å ha deltatt i noen form for
samarbeidsprojekt hos 284 tidligere.

Varmt velkommen til 284!
Fröydi Laszlo, redaktör

 
Remember Me