<< Tillbaka

boken ”Handplockat- på utflykter i bildarkivet ”

Redaktionen för boken består av fyra fotografer/konstnärer med bakgrund från Högskolan för Fotografi (Göteborg) med önskan att använda sig av både den akademiskt teoretiska delen och den konstnärligt praktiska då det gäller att reflektera och forska kring den fotografiska bilden.

Vår gemensamma nämnare är en stark tilltro till visuellt berättande och en önskan att genom ett fotografiskt bildmaterial föra en diskussion om ämnen som korsar flera olika områden. Med denna gemensamma grund har vi skapat en konstutställning, et teoretiskt seminarium och ett barnprojekt vid Naturhistoriska museet i Göteborg, vinteren 2011. Där tar vi oss alla an eller inspireras av ett fotografiskt arkivmaterial, och temat är bilder av djur och natur i fotografiska samlingar, museum och arkiv. Våra frågeställningar och reflektioner rör både historia, naturvetenskap, filosofi, sociologi, psykologi, konst och konstvetenskap, där den sammanhållande faktorn är att ingången är visuell. Med utgångspunkt i dessa erfarenheter önskar vi nu att ge ut en bok i samarbete med förlaget 284, för att vidareutveckla utställningens tema.

Projektet er stöttat av Kulturkontakt Nord, (KKN) Göteborgs Stad och Letterstedtska Föreningen
 
For projektets regning söker förlaget 284 hjelp med 25 000 kr for delfinansiering av honorarer til medvirkende kunstnere, lay-out arbeide, redaksjonsarbeid og trykkostnader. Forlaget anbefaler deg å stötte denne utgivelsen, som en av de mest gjennomarbeidede og stringente produksjonene vi har engasjert oss i. Du kan öremerke ditt bidrag for ulike deler av produksjonen.

Red: Hendrik Zeitler
Lars Dyrendom
Christine Sjöberg
Fröydi Laszlo

övrige medvirkende: fotografene Frida Klingberg, Peo Olson og forskerene som deltok ved seminariet "cut out"  se vårt program for seminariet Cut-Out

Läs programmet från seminariet >>

<< Tillbaka

Remember Me